Posts

Showing posts from August, 2015

The Most Popular Veterans Day veterans day images massages quotes

Image
The Most Popular Veterans Day

Veterans Day veterans day imagesveterans day images free


Thank you veterans pictures


veterans day images 2017


veterans day images public domain

 veterans day pictures to downloadveterans images clip art

happy veterans day pictures

veterans images free

pictures happy valentines day

picture for valentine day

veterans images clip art

happy veterans day pictures

link ads

best good though massage

🙇 बील गेट्स यांनी एका शाळेमध्ये केलेल्या भाषणात काही अशा गोष्टी (१० नियम) सांगीतल्या ज्या कोणत्याही शाळेत शिकविल्या जात नाहीत.
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰👍 नियम १ –
आयुष्य खडतर आहे, त्याची सवय करुन घ्या.👍 नियम २ –
जग कधीच तुमच्या स्वाभीमानाची पर्वा करत नाही. स्वत:बद्दल अभिमान बाळगण्याआधी काहीतरी करुन दाखवा. स्वतःला सिध्द करा.👍 नियम ३ –
कॉलेजमधुन बाहेर पड्ल्या पडल्या पाच आ़कडी पगाराची अपेक्षा करु नका. एका रात्रीत कोणी वाइस प्रेसिडंट होत नाही, त्या पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी अपार कष्ट करावे लागतात .👍 नियम ४ –
आज कदाचीत तुम्हाला तुमचे शिक्षक कडक आणि भितीदायक वाटत असतील, कारण अजुन बॉस नावाचा प्राणी तुमच्या आयुष्यात यायचाय.👍 नियम ५ –
तुम्ही केलेली चुक ही सर्वस्वी तुमची चुक आहे आणि तुमचा पराजय हा सर्वस्वी तुमचा पराजय आहे. कोणाला दोष देउ नका, झालेल्या चुकिपासुन धडा घ्या आणि पुढे चालत रहा.👍 नियम ६ –
तुमचे पालक तुम्ही जन्माला यायच्या आधी एवढे कंटाळ्वाणे आणि अरसिक नव्हते जेवढे तुम्हाला ते आता वाटतात. तुमचेच संगोपन करण्याठी त्यांनी जे अमाप कष्ट घेतलेत त्यामुळेच आज त्यांचा स्वभाव असा झाला आहे.👍 …

Best Good thought massages

" दिवसात तुम्हाला एकही समस्या आली नसेल , तर तुम्ही चूकीच्या रस्त्यावरून जात आहात , असे समजावे ..."
       -- स्वामी विवेकानंद " जेव्हा एखाद्याला वाटत असेल , की त्याने आयुष्यात एकही चूक केली नाही ,तेव्हा त्याने एकही नवी गोष्ट करुन पाहिली नाही , असे समजावे ..."
      -- आईन्स्टाईन " प्रत्येकावर विश्वास ठेवणे हे धोकादायक आणि कुणावरही विश्वास न ठेवणे , हे खूपच धोकादायक होय ..."
        -- अब्राहम लिंकन " प्रत्येकजण जग कसे बदलेल याचा विचार करत असतो. मात्र कुणीही स्वतःला कसे बदलता येईल याचा विचार करत नाही..."
       -- लिओ टॉलस्टॉय " इतरांपेक्षा स्वतःला जास्त ओळख , ईतरांपेक्षा जास्त काम करा. आणि ईतरांपेक्षा कमी अपेक्षा करा, या तीन
गोष्टी यश मिळविण्यासाठी महत्वाच्या आहेत ..."
    विल्यम सेक्स्पिअर " हरल्यावर आपण का हरलो ? याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते ; मात्र
जिंकल्यावर स्पष्टीकरणाचा एक शब्दही द्यावा लागत नाही..."
        -- अँडॉल हिटलर " जिंकणे म्हणजे नेहमी फक्त पहिला येणे , असे नसते . एखादी गोष्ट पूर्वीपेक्षा जास्त चांगली क…

Top 255 Happy Birthday Sms Wishes

Birthdays are a new start, a fresh beginning, and a time to pursue new endeavors with new goals.
 Move forward with confidence and courage. You’re a very special person. May today and all of your days be amazing!
Count the age, not the wrinkles you have. Count the blessings and wonderful experiences you’ve had, not the mistakes you’ve made.
Forget the past; look forward to the future, for the best things are yet to come.
Happy Birthday to a person that’s charming, talented and witty, and reminds me a lot of myself.
A birthday is a most special day in one’s life. Enjoy yours to its fullest.
It’s your birthday and you’re still just as beautiful, genuine and kind as the day I met you. Wishing you a Happy Birthday with gratitude.
My birthday wish for you is that you continue to love life and never stop dreaming. May beauty and happiness surround you, not only on your special day, but always.
The advantage of old age is that you get to spread your love to many others.
Words alone are not enough to …

text and image