Posts

Showing posts from February, 2016

The Most Popular Veterans Day veterans day images massages quotes

Image
The Most Popular Veterans Day

Veterans Day veterans day imagesveterans day images free


Thank you veterans pictures


veterans day images 2017


veterans day images public domain

 veterans day pictures to downloadveterans images clip art

happy veterans day pictures

veterans images free

pictures happy valentines day

picture for valentine day

veterans images clip art

happy veterans day pictures

link ads

Very Funny Train SantaBanta Pappu Joke in Hindi | Images pictures

Image
Very Funny Train SantaBanta Pappu Joke in Hindi
संताबंताट्रेन(Train) मेंजारहेथे , सामनेवालीसीटपेपप्पूबैठथा , संतानेउसेपरेशानकरनेकीसोची , संताबंतासे – इसट्रेनकीचेनखींचनेपेक्याहोगा , बंता – 500 रुपयेजुर्मानादेनापड़ेगा , संता -मेरेपास 300 है , तेरेपासकितनाहै , बंता -200 हैं ,ओके संतानेचेनखींचदी , संता -अबदेखोमेराकमाल , पुलिस -चेनकिसनेखींची , बंता – इसपप्पूने , पुलिस(पप्पूसे) – तुमनेचेनखींची ? पप्पू – हाँ , इनदोनोंसंताबंतानेमिलकरमेरे 500 रूपयेछीनलिएइसलिएचेनखींची , पुलिसनेदोनोंसे 500 रुपयेछीनकरपप्पूकोदेदिए ,
पप्पू rocks

Pappu Teacher Student Joke in Hindi |Images Pictures

Image
Pappu Teacher Student Joke in Hindi पप्पू – पापाआजतोकमालहोगया , टीचरनेएकसवालपूछा , जिसकाजवाबपूरीक्लासमेंसिर्फमुझेहीपताथा ,
बापू – वाहक्याबातहैबेटा , परसवालक्याथा ?

पप्पू – कियेब्लेकबोर्डकिसनेगीलाकिया ?

Study Or Money | Pappu jokes | funny Images picture

Image
Study Or Money?
Pappu Apne Daddy Ko Ek Good News Sunata Hai.
Pappu: “Papa Aapke Liye Ek Good News Hai”
Santa: “Kya?”
Pappu: “Aapko Yaad Hai Aapne Kaha Tha Ke Agar Main Exam Main Paas Ho Jaun To Mujhe 5000/- Denge”
Santa Khush Hote Hue: “Haan Beta, Mujhe Yaad Hai”

Pappu: “To Aapke 5000/- Bach Gaye“

Pappu in Party Jokes| Images picture |pappu jokes

Image
पप्पूएकबारपार्टीमेंगया ,, वहाँउसनेदबादबाके 10 बटरनानखालिए ,, थोड़ीदेरबादपेटमेंदर्दहुआ ,, भागकरटॉयलेटमेंगया ,, पेटपकड़करबोला –
. बहुतदर्दहोरहाहै ,,
.
.
.
हेभगवानयातोजाननिकालदेयानाननिकलदे

Padhney Mein Likhney Mein Whatsapp puzzles

Image
Padhney Mein Likhney Mein
Padhney Mein Likhney Mein Dono Mein Hi Main Aata Kaam Pen Nhi Kagaz Nhi
Btaao Kya Hei Mera Naam.

Bikhari Nhi Par Bikh | Puzzles Kids Riddles |whatsapp puzzles

Image
Bikhari Nhi Par Bikh
Bikhari Nhi Par Bikh Mangataa Hai Ladki Nhi Par Purse Isthemal Krta Hai
Pujaari Nhi Par Ghanti Bjaata Hai.

Comment please

एका मुलीचे संपूर्ण नाव ओळखा…..बघू????

🌷😳🌷😣🌷😇🌷😂 एका मुलीचे संपूर्ण नाव ओळखा…..बघू???? ? ? U🔥+🔩👆🏻🔴+🐄🚪 ! ! ग्रुप मध्ये सर्वच बुध्दीमान आहेत,
बघू या ग्रुप मधील हुशार!

एक ३ अक्षरी ज्वालाग्राही पदार्थाचे नाव

Image
एक३अक्षरीज्वालाग्राहीपदार्थाचेनाव -
आहेत्याचक्रमात पहिलीदोनअक्षरे - धमकीवजाभाषेतपरवानगीमागण्यासाठीचेक्रियापद ! शेवटचीदोनअक्षरे - फ्लड. पहिलंआणिशेवटचंअक्षर - एकवाहन.

हाज्वालाग्राहीपदार्थकोणता?

ओळखा पाहू भाषांतर कशाचे! (विरंगुळा)

गालगागालगागालगागालगा गालगागालगागालगागालगा गालगागालगागालगागालगा।ध्रु।
जगकरीसाजऱ्याकितिदिवाळ्या, खरे१ चहुकडेहासत्यासौख्य-आळ्या, खरे वावसंतातल्यासुंदरकळ्या, खरे तवपदीज्याउपवनातकाटासले उपवनीत्यानमजफूलवेचायचे।१। गालगागालगागालगागालगा ...
येशपथतोडुनी, येप्रथामोडुनी येपदरप्रीतिचाघेउनीओढुनी अन्यथाचाललोमीजगासोडुनी ज्यास्थळीमजतुझीआठवणछळतसे मजतिथेएकक्षणहीनथांबायचे।२। गालगागालगागालगागालगा ...
पर्यायः
१. ह्याकडव्यातल्यापहिल्यातीनओळीतशेवटीभले, खरे, जरीअसेशब्दघातलेतरीचालतील. यमकडोळ्यापुढेठेवूनभाषांतरकेलेलेआहे.सुधारणेलाभरपूरवावआहे. (सुचवाबरेसुधारणा .... चालआणियमकविसरूनकाबरेका
आणखीएकपर्यायः जीव

बोध कोणापासून काय ?

बोधकोणापासूनकाय ? फुलपाखरूआनंदआणिस्वछंदीआयुष्यआयुष्यातसंकटेअडचणीयेतचअसतातत्यासर्वांवरमातकरूनआपलेजीवनफुलपाखरासारखेस्वछंदीजगावे झाडपरोपकार – झाडस्वतःउन्हातराहूनदुसऱ्यांनासावलीदेते. कोणताहीमोबदलानघेताझाडआपल्यालापाने, फुले, फळेदेते. अगदीआपणझाडावरदगडमारलातरीतेआपल्यालाफळचदेते. डोंगरअविचल, स्थितप्रज्ञाकितीहीवारा, उन, पाऊसअसलातरीडोंगरअविचलपणेसगळ्यासंकटांनासामोरेजातो. नदीसततप्रवाहीराहणे, कितीहीअडथळेआलेतरीआपलामार्गआपणचशोधणे. कावळासतर्कता सिंहरुबाब, सिंहावलोकन (सिंहाच्याचालण्यातूनव्यक्तहोणाऱ्याआत्मविश्वासालात्याचीआयाळत्यालावेगळाचरुबाबप्राप्तकरूनदेते. आपलेव्यक्तिमत्वसुद्धाआपणसिंहासारखेरुबाबदारबनवलेपाहिजे. सिंहजंगलातचालतानाथोडेअंतरचालूनझाल्यावरमागेवळूनपाहतो. आपणकुठपर्यंतआलोय, आपल्यामागेकायचाललेआहे

50+ ओळखा कोडे |गंमतकोडी

·हिरवा तुरा पांढरा घोडा सांगायला वेळ घेतो मी थोडा·कोपर्याुतउभीराही, सकाळीकामाचीघाई, सकाळीउठताचहातातघेतेआई·दोनभाउजुळेएकारंगाचेएकाउंचीचे , हरवताएककायकामदुसर्यातचे·कपड्यावरकपडेपाचपन्नासकाढताएकासरडवतोससमोरच्यास·पांढरीजमीनकाळेबीजदेताध्यानहोऊसदन्यान·उन्हातयेई, सावलीतजाई, नसताहवायाचीकमीनाही, हवालागताचमारुनजाई·झाडनिघालेपाण्यातून, फुलेनाहीपणफांद्याघेऊन,सावलीथंडपणभीजन्याचादंड·जमिनीच्यापोटातदडउनपायमनमाझी

text and image