Posts

Showing posts from March, 2017

The Most Popular Veterans Day veterans day images massages quotes

Image
The Most Popular Veterans Day

Veterans Day veterans day imagesveterans day images free


Thank you veterans pictures


veterans day images 2017


veterans day images public domain

 veterans day pictures to downloadveterans images clip art

happy veterans day pictures

veterans images free

pictures happy valentines day

picture for valentine day

veterans images clip art

happy veterans day pictures

link ads

प्रेमीकांनो मराठी म्हणी पूर्ण करा

Image
मराठीप्रेमीकांनो म्हणी पूर्ण करा !!
उदा. अ ते मा -- अति तेथे माती. १. दे दे दं
२. चो म चां
३. व ते वां
४. पु पा मा स
५. ए ना ध भा चिं
६. आ बि ना
७. अ ना गा पा ध
८. उं मां सा
९. झा मु स ला
१०. वा लं गा श
११. आ जी बा उ
१२. न फुं सो इ ति गे वा
१३. मा म मा ज
१४.दा क का
१५. घ मा चु
१६. इ आ ति वि
१७. न ल स वि
१८. क ना त्या ड क
१९. आ अं घे शिं
२०. ए  गा बा भा चला सुरू करा .....!!!

भन्नाट मराठी विनोद |मराठी विनोद

Image
लई भारी भन्नाट मराठी विनोद ,मराठी विनोद, नवीन विनोद / मराठी जोक (Marathi Vinod / Marathi Joke), धमाल मराठी विनोद मराठी ,WhatsApp मराठी विनोद वेब दुनिया डॉटकॉम पोर्टलवर आपल्याला पाहायला मिळतील जोक्स, विनोदी चुटके, मराठी चुटके, हास्य विनोद, आणि आपले भरपूर मनोरंजनहास्यविनोद

भन्नाटमराठीजोक्स
मराठीजोक्सडाऊनलोड


मराठीहास्यविनोदीकविता

marathi joke for whatsapp


सैराटजोक्समराठी

धमाल मराठी विनोद


WhatsApp मराठी विनोद 
मराठी विनोद जोक्स


मराठी चुटके


पुणेरीविनोद

विनोदी चुटके

अस्सल मराठी पुणेरी पाट्या |पुणेरी पाट्या

Image
अस्सल मराठी पुणेरी पाट्या,मजेदारगमतीशीरपुणेरीविनोद , नवीन आणि धमाकेदार पुणेरी पाट्या तुमच्यासाठी Marathi blog वर. मोफत निखळ मनोरंजन. puneri patya. एक नाही, दोन नाही सर्व प्रकारच्या, आणि हो सर्व पुणेकरांसाठी तसेच लहान थोरांसाठी फक्त एकाच ठिकाणी Puneri Patya, Hasa ani Haswa. (This is just fun jokes, all rights reserved by original photographers or websites posted on)


puneri patya

puneri jokes


funny marathi quotes
funny marathi quotes


comedy puneri patya

marathi funny quotes

funny images with quotes in marathi


puneri pati


सैराट  puneri jokes
funny puneri patya

मराठी पत्रलेखन | घरगुती पत्रलेखन

Image
प्रास्ताविक : पत्रलेखनातस्थूलमानानेदोनप्रकारअपेक्षितआहे . (१) व्यक्तिगतकिंवाघरगुतीपत्रलेखन (२)  कार्यालयीनकिंवाव्यावसायिकपत्रलेखन . (१) व्यक्तिगतपत्रे :(अनौपचारिक )(Informal Or Personal Letters) (१) पत्रव्यक्तिगतअसेलतरसुरुवातीस  'श्री' लिहावे. उजव्याहातासवरीलबाजूसआपला - पत्रलेखकाचापत्तायादिनांकलिहावा . (२)पात्रज्याव्यक्तीसलिहीतआहोत ,तिलायोग्यअसामायनालिहावा . (३) व्यक्तिगतपत्राचीभाषाजिव्हाळ्याचीअसावी . (४) पत्राचासमारोपव्यक्ती, आशयवलेखकाचेनातेलक्ष्यातघेऊनकरावा . (५) लिफाफहाआवश्यक . त्यावर 'प्रति' आणि 'प्रेषक' यांचेयोग्यउल्लेखअसावे . (२) कार्यालयीनपत्रे : (औपचारिक ) (Formal Or Official Letters) (१) यापात्राचीभाषाऔपचारिकअसावी . (२) पत्राचाविषयव (असल्यास) संदर्भलिहिणेआवश्यक . (३) योग्यमायनावसमारोपकरावा . (४) आपलेम्हणणेमुद्देसूदपणेमांडावेत .घरगुतीपत्रलेखन

जाहिरातलेखन|मराठी जाहिरात

Image
जाहिरातलेखनहालेखनप्रकारपाठ्यपुस्तकेतरलेखनातअभ्यासक्रमातसमाविष्टकेलाआहे .जाहिरातनिरनिराळ्यामाध्यमातूनकेलीजाते .पणत्यासाठीआधीतीलिहूनकाढावीलागते . जाहिरातलिहितानाखालीलसूचनालक्ष्यातघ्या : १) कमीतकमीशब्दातजास्तीतजास्तआशयजाहिरातीतयावा . २)जाहिरातहिआकर्षकशब्दातअसलीपाहिजे .त्यासाठीजाहिरातीतचित्रे ,सुवचने ,अवतरणेघ्यावीत. ३) जाहिरातीतभाषासोपीआणिसुस्पष्टअसावी . ४) वेळोवेळीजाहिरातहिबदलतराहिलीपाहिजे,तरचतिचेआकर्षणटिकूनराहील .

जाहिरातनमुना


जाहिरातलेखनमराठीजाहिरात

Marathi Shayari Best Images Collection | Latest Marathi Images

Image
We have compiled best Marathi Shayari Images Collection which Include Love, Romantic, sad, emotional, heart touching Marathi shayari, friendship, attitude, cute, funny marathi shayari,
Love Marathi shayari- Express your love towards your dear ones with our images and dp collection
Romantic Marathi Shayari- In Season of Romance express your feelings with shayari Love
Marathi Friendship shayari - Impress your friends with best Marathi friendship shayari Images and Dp collection
Emotional/Sad shayari- Better express your emotions through poetry rather than anger and Loud voice.
Attitude shayari - express your personality and attitude with our all new marathi shayari collection at- We have compiled best Images Compilation for Whatsapp status and DP
You can find - Best whatsapp status,Funny Whatsapp status,Cool whatsapp status, Inpsirational/Motivational Whatsapp status, Hindi whatsapp  status, Friendship whatsapp status Exam status for whatsapp ,Happy Birthday whatsapp status, Emotional…

text and image